Tutsemajna programo

Konsistos el:

Solena malfermo| Prelegoj| Lingvaj kursoj| Ekzamenoj| AMO-seminario| Filmoj| Piedpromenadoj| Ludoj| Laborgrupoj| Diskutrondoj| Diskoteko| Kvizo| Akceptoj| Atelieroj| Koncertoj… kaj Ekskursoj: duontaga (DT1) per buso al Dakaro kaj ĝia ĉirkaŭaĵo, duontaga (DT2) per buso al la roza lago kaj tuttaga (TT ) per buso kaj ŝalupo al Goreo.