Kotizoj, pagebloj

La bazaj kongresaj aliĝkotizoj estas en eŭroj kaj dependas de tri landkategorioj kaj tri aliĝdatoj. Loĝado, manĝoj, eks-kursoj kaj aliaj servoj estas aparte pagendaj por alikontinentanoj (vd. sube).

A:  Nordameriko, Okcidenteŭropo, Japanio

B: Landoj de Orienta Eŭropo, landoj de Sud-Ameriko, Ĉinio, Sudkoreio kaj Israelo.

C: Ĉiuj landoj en Afriko, nemenciitaj landoj ĉe A kaj B.

Ni rekomendas al vi pagi vian kongresan aliĝkotizon al la konto Afriko ĉe UEA kun indiko: “8-a AKE“.

Rimedoj por rekte pagi al UEA troviĝas ĉe https://www.uea.org/alighoj/pagmanieroj

Oni povas ankaŭ aliĝi kaj pagi sian kongresan kotizon surloke en Tieso.