Kotizoj, pagebloj

La bazaj kongresaj aliĝkotizoj estas en eŭroj kaj dependas de tri landkategorioj kaj tri aliĝdatoj. Loĝado, manĝoj, eks-kursoj kaj aliaj servoj estas aparte pagendaj por alikontinentanoj (vd. sube).

A:  Nordameriko, Okcidenteŭropo, Japanio

B: Landoj de Orienta Eŭropo, landoj de Sud-Ameriko, Ĉinio, Sudkoreio kaj Israelo.

C: Ĉiuj landoj en Afriko, nemenciitaj landoj ĉe A kaj B.