Kontakto

Se vi volas rekte kontaktiĝi kun la organizantojn bv. skribi al:

ake-8-organizantoj@googlegroups.com