Kongresa temo

Kial ni kongresas? La Afrikaj Kongresoj de Esperanto estas rendevuoj por esperantistoj diskuti la organizan vivon de nia kontinenta movado, decidi pri ties orientiĝo estonte kaj vigle praktiki la lingvon: okazas ekzemple kursoj, ekzamenoj kaj diversaj kunvenoj. Afrikaj Kongresoj de Esperanto estas ankaŭ okazoj refortigi niajn tradiciojn, renkonti malnovajn amikojn kaj konatiĝi kun novaj.

Nia ĉi-jara kongresa temo estas Esperanto, ŝanco kaj ne minaco por Afriko. Tio estas bona kaj grava temo. En la nuna mondo estas diversaj lingvoj: angla, araba, ĉina, franca, rusa, dum aperis ankoraŭ Esperanto. Ĉu tiuj ĉi jam ekzistantaj kaj naciaj lingvoj ne sufiĉas por komunikiĝi? Kial do ankoraŭ Esperanto? Neniu el tiuj naciaj lingvoj ebligas internacie senpartian komunikadon inter la homoj ol Esperanto, kiu metas ĉiujn homojn sur la neŭtrala bazo de komunikado. La pruvo, kiom da foje post jaroj da lernado, ni timas aŭ balbutas en la angla aŭ franca lingvoj antaŭ anglo aŭ franco, kiuj ne dediĉis tiom da tempo kaj mono por la lernado de siaj lingvoj. Ni esperantistoj posedas lingvon, kiu ebligas senpartian komunikadon. Se tiel estas, kiel ni afrikanoj utiligu nian lingvon inter la homoj kun diversaj religioj, historioj, aspiroj, deziroj, lingvoj, popoloj, tradicioj kiel rimedon por komuniki aŭ por komunikiĝi? Kiel fari el Esperanto, en plena realo, lingvo kiu ebligu pli da komunikado inter la afrikanoj? Ne sufiĉas diri al la homoj, ke Esperanto pli bone servus ilin, se ili volus uzi ĝin, ke Esperanto ĝuas rimarkinde riĉan literaturon, ke homoj ĝin uzas por interŝanĝi profesiajn spertojn, ke ĝi havas siajn radiostaciojn, siajn gazetojn pri aktualaj aferoj, sian abundan interretan vivon kaj siajn multajn kunvenojn kaj renkontiĝojn. Necesas, ke ni mem, pliperfektigu nian Esperanto-kapablon, serĉu aŭ kreu rimedojn por perlabori nian lingvo-scion, ni kiuj ankoraŭ ne havas laborojn, cele al efektiva subtenado de la enkontinenta movado, kiu estas bonaŭgura tamen minacata pro manko de sufiĉaj financaj rimedoj.