Ekskursoj

Tuttaga ekskursejo: Goreo

Goreo estas oficiale enskribita sur la listo de la mondaj heredaĵoj de Unesko en 1978. Ni profitos maksimume de tiu vizito por esplori Goreon kaj spertiĝi tiel kun unu el la mondaj heredaĵoj pro ties grava historio.

La insulo estas hodiaŭ pilgrimejo por la tuta afrika diasporo, kontakt-hejmo inter la okcidenta mondo kaj Afriko, kaj spaco por interkulturaj interŝanĝoj, dialogoj per konfronto de ideoj de repaciĝo kaj pardono.

La tero Teranga allogas per sia ĉarma beleco, la Afrika Kongreso donas al vi unikan okazon farotan el malkovroj, renkontoj kaj bonegaj gustoj. Bv jam nun komenci vian vojaĝplanon por veni surloke sperti Senegalon vi mem!

Duontaga ekskursejo: rozkolora lago

Unu el la naturaj lokoj en Senegalo. La lago Retba, pli konata kiel rozkolora lago, estas fama pro tio, ke delonge estis la alvenejo de ralio Parizo-Dakaro. Ĝi ŝuldas sian originalecon al sia roza koloro, kiu ŝanĝiĝas laŭ la horo de la tago.

En la lago ankaŭ okazas intensa homa aktivaĵo:  kolekto de salo. Tiun ĉi aktivaĵon praktikas viroj, kiuj banas sin en la lagon kaj kolektas “la blankan oron” per pikilo.

Duontaga ekskursejo: Dakaro

 – Monumento de la afrika renesanco: kun 49-metra alteco, ĝi estas verŝajne la plej alta statuo en Afriko;

– Respublika palaco, loĝejo de la prezidanto k.t.p;

– La bazaro Kermel: ĝi kuŝas ĉe la koro de la malnova Dakaro kaj tuj distingeblas per siaj kupolo kaj krono-subtenilo de malproksime. Oni trovas en la bazaro manĝaĵojn, manfaritaĵojn kaj florajn produktojn.

Ĉiu kongresano, kiu ankoraŭ neniam estis en Senegalo devus partopreni al dumkongresaj ekskursoj, ĉar estas la plej rekta maniero, per kiu oni povas ekkoni tiun landon de vera kultura mozaiko, kie lingvoj, etnoj kaj religioj harmonie kunekzistas en folklora simfonio – kio malkaŝas la potencon de afrikaj tradiciaj  kredoj, malgraŭ eksteraj influoj.