Aliĝilo

Aliĝkotizoj de la 8-a AKE

La bazaj aliĝkotizoj estas en eŭroj kaj dependas de tri (3) landkategorioj kaj tri (3) aliĝdatoj. Loĝado, manĝoj, ekskursoj kaj aliaj servoj estas aparte pagendaj.
A: Nordameriko, Okcidenteŭropo, Japanio
B: Landoj de Orienta Eŭropo, landoj de Sud-Ameriko, Ĉinio, Sudkoreio kaj Israelo.
C: Ĉiuj landoj en Afriko, nemenciitaj landoj ĉe A kaj B.

Aliĝperiodoĝis 31.12.2021ĝis 30.08.2022Surloke
AliĝkategorioABCABCABC
Kotizoj (EUR)30205403010504015

Loĝado

Tranokto en:

❖ 2-persona ĉambro kun ventumilo: FXOF 17000/nokto (26 EUR)
❖ 1-persona ĉambro kun ventumilo: FXOF 19000/nokto (29 EUR)
❖ 1-persona ĥato (afrikstila ĉambro): FXOF 22000/nokto (34 EUR)
❖ 2-persona ĥato (afrikstila ĉambro): FXOF 25000/nokto (39 EUR)

Ĉiuj ĉambroj havas internajn banejojn, kaj iliaj prezoj inkluzivas matenmanĝon.

La Kongresa Organiza Komitato (KOK) rezervos ĉambrojn por ĉiuj, kiuj dezirus tranokti en
komforto kaj sekureco en Tsotan, sed ekster la sidejo de la kongresejo.

Manĝado

▪ Matenmanĝo: FXOF 2000 unuopulo/ tago (3 EUR)
▪ Tagmanĝo: FXOF 4000 unuopulo/tago (6 EUR)
▪ Vespermanĝo: FXOF 4000 unuopulo/tago (6 EUR)
▪ Paŭzo-kafo: FXOF 2500 unuopulo (ĉ. 4 EUR)
▪ Entreo: FXOF 2000 unuopulo/plado (3 EUR)
▪ Botelo da trinkaĵo: FXOF 500/ botelo (0,76 EUR)

Ĉiuj prezoj ne inkluzivas AVI-pagon. La akvo (dum maten-, vespermanĝoj) kaj
teo (dum tagmanĝo) estas prezentataj senpage.


* FXOF estas la valuto en Senegalo.

La kurzo inter EUR kaj FXOF restas senŝanĝa, nome 1€ = 655.957 FCFA.

Kongresa Aliĝilo

Bv. skribi “Subtenanto” ĉe la rubriko Komentoj aŭ mesaĝo al organizantoj se vi pagas la aliĝkotizon, sed jam intencas ne partopreni fizike la kongreson.